Wersja obowiązująca z dnia

Sporządzenie operatów szacunkowych - wyceny nieruchomości położonych w powiecie gołdapskim

Załączniki

Treść ogłoszenia