Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Sporządzenie operatów szacunkowych - wyceny nieruchomości położonych w powiecie gołdapskim

Numer zamówienia: GN.272.3.2018

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy przesłać drogą emaliową na adres poczty elektronicznej justyna.buczynska@powiatgoldap.pl

Załączniki: