Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Wybór kadry

Numer zamówienia: PIR.272.3.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Biuro Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

TED/UZP: 520290-N-2018

Załączniki: