Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Wykonanie elementów niezbędnych do promocji projektu pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”

Numer zamówienia: GN.272.1.2018

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy przesłać drogą emaliową na adres poczty elektronicznej informatyk@powiatgoldap.pl