Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

Przedmiotem zamówienia jest:

Gołdap, 24.10.2017r.

OR.272.3.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  1. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Gołdapski / Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

NIP 8471516948

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Starostwo Powiatowe w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 10 000 euro netto na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego o następujących parametrach:

LP

Nazwa parametru

Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne

1.

Prędkość druku

tryb cz.-b. w str./min (A4):  26

tryb cz.-b. w str./min (A3):  15

2.

Rozdzielczość druku

1200 x 600; 600 x 600

3.

Obsługiwane formaty

A6 - A3

4.

Gramatura papieru

55 – 200 (g/m)

5.

Pojemność podajnika oryginałów

80 arkuszy

6.

Dupleks

TAK

7.

Podajnik papieru

Dwie kasety o łącznej pojemności: min.  1000 arkuszy

8.

Funkcje kopiarki

Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi):  600 x 600; 600 x 400; 600 x 300

Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi):  600 x 600; 600 x 400; 600 x 300

Rozdzielczość druku (dpi):  600 x 600

9.

Zakres regulacji skali

 25 – 400 %

10.

Funkcje skanera

Skaner sieciowy

Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": 

Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi):  100, 200, 300,400, 600

Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi):  75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50-9600

Formaty plików: 

XPS, PDF, szyfrowane pliki PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF

Skanowanie na pulpit: 

Skanowanie do FTP, Email: 

Skanowanie do folderu sieciowego: 

Skanowanie do pamięci USB: 

11.

Funkcje drukarki

Rozdzielczość (dpi):  1200 x 600; 600 x 600

Podwyższona rozdzielczość (dpi):  1200 x 600; 600 x 600

Drukarka sieciowa

Interfejs standardowy/opcjonalny:  USB 2.0,10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T

Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)

Protokoły druku:  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP PDL std./opcja:  Standard: emulacja PCL6/opcja: emulacja PostScript3

12.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows 2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

13.

Gwarancja

co najmniej 12 miesięcy

14.

Inne

Do urządzenia powinny być dołączona podstawa oraz wszystkie materiały eksploatacyjne wymagane do rozpoczęcia korzystania z urządzenia przez użytkownika

Podajnik dokumentów o pojemności 100 arkuszy

  1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

10 dni roboczych od podpisania umowy.

  1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT z terminem płatności min. 14 dni.

  1. KRYTERIA WYBORU OFERT

100% - cena

  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać drogą emaliową na adres poczty elektronicznej informatyk@powiatgoldap.pl do dnia 31 października 2017 roku do godziny 11.00.

Do oferty należy załączyć karty katalogowe oferowanych urządzeń

Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami:  Łukasz Dębowski, email informatyk@powiatgoldap.pl, tel. 87 615 44 05

Uwaga!

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • wystąpienia do Oferenta o dodatkowe informacje dotyczące zgodności oferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu zamówieni,
  • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

 

Starosta Gołdapski

/-/ Andrzej Ciołek

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty