Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Numer zamówienia: KT.272.1.2016.MW

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: W Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego, ul. Krótlrn 1, 19-500 Gołdap

Załączniki: