Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa pętli indukcyjnych oraz lupy elektronicznej w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi”

Załączniki

Treść ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania

Wynik zamówienia