Wersja nieobowiązująca z dnia

Zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem tablicy i planów tyflograficznych oraz oznakowania pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi”, w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”

Przedmiotem zamówienia jest:

Ogłoszenie opublikowano w portalu Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/162767

Załączniki

Treść ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.