Wersja obowiązująca z dnia

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik zamówienia