Wersja obowiązująca z dnia

Zakup macierzy dyskowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przedmiotem zamówienia jest:

Numer Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 2022-44151-131451

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/131451

 

Załączniki

Treść ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania

Wynik zamówienia