Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie informatyzacji części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek v. 9*

Załączniki

Treść ogłoszenia