Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Bartosz Zackiewicz

Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy

Numer zamówienia: PiR.272.1.2021

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Inne

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

TED/UZP: 2021/BZP 00017153/01

Załączniki: