Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Gołdapskiego.

Numer zamówienia: WF.3052.3.2021

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Powiat Gołdapski ul. Krótka I, parter, Bitrr0 Obsługi Mieszkańców za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.-Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zrn.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.