Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Numer zamówienia: OR.272.3.2020

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną na adres: naczelnikkt@powiatgoldap.pl

TED/UZP: 613622-N-2020