Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Ewelina Kuczyńska

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby powiatu gołdapskiego

Numer zamówienia: PiR.272.6.2020

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@powiatgoldap.pl