Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Bartosz Zackiewicz

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby powiatu gołdapskiego

Numer zamówienia: PiR.272.1.2020

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ewelina.kuczynska@powiatgoldap.pl