Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Wyżywienie dla 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, odbywających 4 tygodniowe staże i praktyki zawodowe w mieście Gołdap związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Numer zamówienia: ED.272.3.2020

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Inne

Tryb zamówienia: Inne

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami wskazanymi w ogłoszeniu, należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Mieszkańców – Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap