Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Bartosz Zackiewicz

Wykonanie, dostawia oraz montaż tablic informacyjno- pamiątkowych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Numer zamówienia: S.042.RPWM-0032.MZP.1.2019

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Biuro Obsługi Mieszkańców, Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap lub drogą elektroniczną na adres: naczelnikkt@powiatgoldap.pl