Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa stanowisk demonstracyjnych i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór oferty

Wynik zamówienia