Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Zakwaterowanie i wyżywienie dla 7 uczniów oraz wyżywienie dla 44 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, odbywających 4 tygodniowe staże i praktyki zawodowe w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

Numer zamówienia: ED.272.7.2019

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Zamówienie społeczne

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert: