Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Wykonanie, dostawa i montaż na gruncie czterech tablic pamiątkowych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiego", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Numer zamówienia: S.042.2.MZP.3.2019.MW

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną na adres: naczelnikkt@powiatgoldap.pl

Załączniki: