Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie, dostawa i montaż czterech tablic pamiątkowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiego"

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik zamówienia