Wersja obowiązująca z dnia

Sprzątanie, utrzymanie porządku i czystości w siedzibie oraz na posesji Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik zamówienia