Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa sprzętu serwerowego i urządzeń oraz wykonanie usług informatycznych, dostawa licencji i świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Projekt zintegrowanej informacji ..."

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wynik zamówienia