Wersja obowiązująca z dnia

Stała obsługa prawna powiatu w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Załączniki

Treść wniosku

  • wip_9_1
    format: pdf, rozmiar: 455.09 KB, data dodania:

Odpowiedź

  • wip_9_2
    format: pdf, rozmiar: 912.69 KB, data dodania: