Wersja obowiązująca z dnia

Informacja na temat wszystkich poczynionych kosztów przez powiat goldapski z powodu patronatu starosty gołdapskiego

Załączniki

Treść wniosku

Odpowiedź