Wersja obowiązująca z dnia

Koszty funkcjonowania urzędu w roku 2017

Załączniki

Treść wniosku

Odpowiedź