Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie udzielonych pozwoleń na budowę farm fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych w latach 2021-2024

Załączniki

Treść wniosku

Odpowiedź