Wersja obowiązująca z dnia

Udostępnienie informacji publicznej w zakresie przyjętych zgłoszeń, wniosków i wydanych pozwoleń na budowę obiektów budowlanych w gm. Banie Mazurskie, obręb Ściborki w okresie od 09.03.2022 r. do chwili obecnej

Załączniki

Treść wniosku

Odpowiedź