Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o udostępnie informacji publicznej dotyczący ilości wydanych pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych

Uwagi:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący ilości wydanych pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych.

Załączniki

Treść wniosku

Odpowiedź