Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o udostępnie informacji publicznej dot. statystki zdawalności egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B w powiązaniu z instruktorem nauki jazdy

Załączniki

Treść wniosku

Odpowiedź