Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie decyzji administracyjnych o prowadzeniu kontroli automonitoringu z zakresu emisji hałasu.

Uwagi:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie decyzji administracyjnych o prowadzeniu kontroli automonitoringu z zakresu emisji hałasu.

Załączniki

Treść wniosku

Odpowiedź