Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Wniosek o UDIP

Ogłoszono przez Marta Milewska

Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie przyjęcia rezolucji/uchwały/stanowiska w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i skierowania jej do odpowiednich instytucji państwowych

Status: Zrealizowany

Data wpływu:

Komórka wiodąca: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wyznaczony termin odpowiedzi: 2019-12-08

Termin udzielenia odpowiedzi: 2019-11-29

Forma odpowiedzi: Elektronicznie

Załączniki: