Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

#Data wpływuPrzedmiot wnioskuStatus
 
6122-02-2021Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie ilości zatrudnionych pracowników samorządowych, minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w GołdapiZrealizowany
6216-02-2021Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie ilości potwierdzonych Profili Zaufanych w latach 2015-2021, pism, które wpłynęły i zostały wysłane przez e-PUAP w latach 2015-2020 w Starostwie Powiatowym w GołdapiZrealizowany
6315-02-2021Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopii pisma Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi Zrealizowany
6411-02-2021Wniosek dotyczacy naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowychZrealizowany
6509-02-2021Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie IOD, BHP, Strategii Rozwoju Powiatu, koordynatora ds. dostępnościZrealizowany
6618-01-2021Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej budowy stawuZrealizowany
6714-01-2021Wniosek dotyczący regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w GołdapiZrealizowany
6815-12-2020Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Instruktorów Nauki JazdyZrealizowany
6907-12-2020Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie ilości pism elektronicznych i listownych jaka wpłynęła do Starostwa Powiatowego w GołdapiZrealizowany
7026-11-2020Wniosek o udzielenie informacji dotyczących instalacji fotowoltaicznych i elektrowni fotowoltaicznychZrealizowany
7119-10-2020Wierzytelność jednostki samorządu terytorialnegoZrealizowany
7225-09-2020Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w GołdapiZrealizowany
7321-09-2020Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji o zezwoleniu na przetwarzanie, zbieranie oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów łącznie.Zrealizowany
7421-09-2020Wniosek o udzielenie informacji publicznej o ilości ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę farm słonecznych od 2015 roku - o mocy powyżej 50 kWZrealizowany
7517-09-2020Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w GołdapiZrealizowany
7615-09-2020Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w GołdapiZrealizowany
7726-08-2020Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. regulaminu Zarządu Dróg Powiatowych w GołdapiZrealizowany
7803-08-2020Wniosek dotyczący regulaminu Zarządu Dróg Powiatowych w GołdapiZrealizowany
7930-07-2020Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nt. właścicieli cmentarzy żydowskich na terenie powiatu gołdapskiegoZrealizowany
8001-07-2020Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie 01.02.2020-30.06.2020 na budowę farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych i wniosków w trakcie rozpatrywaniaZrealizowany
Wyświetlone 61-80 z 192 rekordów.