Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ws. skierowania ruchu drogowego pojazdów o masie całkowitej ponad 8 ton drogą powiatową 1764N między Rogalami a Baniami Mazurskimi z wyłączeniem odcinka drogi powiatowej 1815N

Załączniki