Wersja obowiązująca z dnia

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Gołdapi oraz Starostę Gołdapskiego w 2023 roku

Załączniki