Wersja obowiązująca z dnia

Przebudowa dachu polegająca na montażu dwóch okien połaciowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie nieruchomości w Gołdapi przy ul. Sosnowej 22/2, na dz. nr ewid. 112, obręb ewid. Gołdap 1

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm), informuję, że dnia 17.11.2023 r. do Starosty Gołdapskiego wpłynęło zgłoszenie robót budowlanych złożone przez Pana Marcina Stalewskiego, obejmujące przebudowę dachu polegającą na montażu dwóch okien połaciowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie nieruchomości przy ul. Sosnowej 22 w Gołdapi, na dz. nr ewid. 112, obręb ewid. Gołdap 1.