Wersja archiwalna z dnia

Zgłoszenie budowy linii kablowej SN na terenie nieruchomości w msc. Niedrzwica

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2023.682 ze zm.), informuję, że dnia 15.09.2023 r. do Starosty Gołdapskiego wpłynęło zgłoszenie robót budowlanych złożone przez KENSUS Sp. z o.o. Sp. K. obejmujące rozbudowę linii SN wraz ze złączem kablowym na terenie nieruchomości w msc. Niedrzwica, na dz. nr ewid. 224/135, obręb ewid. Bałupiany

 

Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia  - zaświadczenie z dnia 29.09.2023 r.