Wersja archiwalna z dnia

Zgłoszenie wykonania zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby istniejącego budynku w Gołdapi przy ul. Partyzantów, na dz. nr ewid. 970/7 i 970/38, obręb ewid. Gołdap 2

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2021.2351 ze zm.), informuję, że dnia 27.05.2022 r. do Starosty Gołdapskiego wpłynęło zgłoszenie robót budowlanych złożone przez Panią Katarzynę Kuśtowską prowadzącą działalność gospodarczą pn. "Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Usługowe Katarzyna Kuśtowska" z siedzibą przy ul. Partyzantów 27A w Gołdapi, obejmujące wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby istniejącego budynku w Gołdapi przy ul. Partyzantów 27A, na dz. nr ewid. 970/7 i 970/38, obręb ewid. Gołdap 2