Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Kontrola zarządcza i audyt

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w Starostwo Powiatowe w Gołdapi - skuteczność systemu kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie

Załączniki: