Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Finanse powiatu

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-220/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2019 r.

Załączniki: