Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Finanse powiatu

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

UCHWAŁA Nr RIO VIII-0120-135/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2019 rok.

Załączniki: