Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12021-02-17149/2021w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w celu ratowania szpitala w GołdapiObowiązujący
22021-02-17148/2021w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1815N w m. JuchnajcieObowiązujący
32021-02-17147/2021w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w GołdapiObowiązujący
42021-02-17146/2021w sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021Obowiązujący
52021-01-20145/2021w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2020 roku Obowiązujący
62021-01-20144/2021w sprawie powołania Zespołu ds. ekonomii społecznej w Powiecie GołdapskimObowiązujący
72021-01-20143/2021w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej w Węgorzewie i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
82021-01-12142/2021w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021 oraz Programu ,,Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021, finansowanych z Funduszu SolidarnościowegoObowiązujący
92021-01-12141/2021w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychObowiązujący
102021-01-12140/2021w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2021Obowiązujący
Strona 1 z 63