Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Numer aktu: 2/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 3/2011

Informacje dodatkowe:

§1
Powołuje się Komisję Konkursową funkcjonującą w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w składzie:
1. Jaromir Krajewski – Radny Rady Powiatu
2. Aleksandra Anna Retel - Radna Rady Powiatu
3. Ewa Bogdanowicz –Kordjak – Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Nadgłowska - przedstawiciel Gołdapskiego Forum Organizacji Pozarządowych
5. Marcin Przystawski - przedstawiciel Gołdapskiego Forum Organizacji Pozarządowych
6. Agnieszka Pietrołaj - przedstawiciel Gołdapskiego Forum Organizacji Pozarządowych
§2
Zadania Komisji Konkursowej Określa Program Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
§4
Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Załączniki: