Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałych Rady

Numer aktu: XXIX/189/2012

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: II/6/10

Informacje dodatkowe:

uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr II/ 6 /10 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady w § 1 w ust. 3 dodaje się pkt 10, w brzmieniu:
„10) Jarosław Podziewski.”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: