Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024

Załączniki

Treść aktu