Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.

Numer aktu: 104/2012

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 26.911.128,00 zł.
z tego: wydatki bieżące 24.590.936,00 zł.
wydatki majątkowe 2.320.192,00 zł.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki: