Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2022/2023

Załączniki

Treść aktu