Wersja obowiązująca z dnia

zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej określającego organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej

Załączniki

Treść aktu

  • zs_29_2023
    format: pdf, rozmiar: 404.06 KB, data dodania: