Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko- Mazurskim a Powiatem Gołdapskim dotyczącego przyjęcia do wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

Załączniki

Treść aktu