Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024 - 2039

Załączniki

Treść aktu